top of page

Rioleringskeuring

We maken allemaal gebruik van het rioleringsnetwerk. Sinds 1 Juli 2011 is het in Vlaanderen verplicht om een keuring te laten uitvoeren. Een fout gebruik van de afvoerleidingen kan immers leiden tot bodemverontreiniging.

Onze professionele medewerkers staan klaar voor de keuring van uw rioleringsnetwerk.

Na een positieve keuring zal u een officieel keuringsattest ontvangen.

Wanneer moet een keuring plaatsvinden?

 • Bij het bouwen of verbouwen van een huis.

 • Bij een nieuwe aansluiting op het rioleringsnetwerk.

 • Bij een heraansluiting op het rioleringsnetwerk.

 • Bij de installatie van een individuele zuivering.

 • Wanneer je een gescheiden riolering aanlegt op het openbaar domein.

  • Geen attest nodig indien je een keuringsattest bezit dat niet ouder is dan 5 jaar.​

 • bij een niet-conform keuringsattest.

Aarzel niet een vraag vandaag nog uw offerte.

Hoe gaat dit in zijn werk?

We controleren of het (huishoudelijk) afvalwater en het regenwater van elkaar gescheiden zijn.
Via een gespecialiseerd rooktoestel kunnen we deze controle uitvoeren.

We vragen dat onze keurder toegang krijgt tot alle deksels en "toezichtputjes" en eveneens tot alle afvalwatervoorzieningen van het het gebouw.

Welke documenten zijn nodig voor een efficiënt verloop:

 • Kopie van de bouwvergunning

 • Rioleringsplan

 • facturen van regenput + infiltratievoorziening + septische put

 • Eventuele foto's van de aanleg van de afvoerbuizen

bottom of page