Wat is EPB?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat.

De regelgeving legt eisen op voor ventilatie, isolatie van de buitenschil, installaties (verwarming, koeling, ..), hernieuwbare energie (zonnepanelen, warmtepomp, ..) en oververhitting.

Ieder gebouw of wooneenheid waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd wordt onderworpen aan de EPB-eisen.

Aan welke EPB-eisen je moet voldoen hangt af van verscheidene factoren:

·         De aard van de werken – nieuwbouw? renovatie?

·         De bestemming – wonen? werken?

·         De datum van de bouwaanvraag

Sedert enkele jaren kan uw woning het BEN-logo toegewezen krijgen wanneer je aan de vooropgestelde eisen voldoet. BEN staat voor Bijna Energie-Neutraal.

Indien je aan alle voorwaarde voldoet zal bij afwerking van uw EPB-dossier dit logo toegevoegd worden aan de certificaten van uw woning.

·         Alle vooropgestelde eisen dienen behaalt te worden – ventilatie, isolatie, oververhitting, installaties, ..

·         Het E-peil van uw woning dient lager te zijn dan E30.


BEN - Ben je mee - X-ECO PLUS BV

bron: vlaanderen.be

Het is ook mogelijk om een BEN-school of BEN-kantoor te verwezenlijken.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het is belangrijk om een EPB-verslaggever aan te stellen voor de start van de werken, zodat u weet waar u op moet letten en welke materialen u best toepast.

Na de opmaak van de EPB-studie maken wij steeds tijd vrij voor u om uw dossier uitgebreid te bespreken, hierin overlopen en adviseren wij volgende zaken:

·         Opbouw van de schildelen en de samenstelling van het buitenschrijnwerk

·         Ventilatie van de woning (type systeem, werking)

·         Invloed van de luchtdichtheidsmeting en de aandachtspunten

·         Verwarming en aanmaak sanitair warm water in de woning (type opwekker, werking)

·         Invloed zonnepanelen of andere vormen van hernieuwbare energie op uw resultaat

Gebouwschil X-ECO PLUS BV

bron: vlaanderen.be

Gedurende het bouwproces zelf staan wij ook steeds klaar om bijkomend advies te verlenen op basis van verkregen offertes en dergelijke.

Van zodra de woning volledig is afgewerkt gaan wij ook het EPB-dossier van uw woning of gebouw afwerken. Hiervoor vragen wij bij u de nodige stavingsdocumenten op.


Hierna krijgt u een overzicht van het uiteindelijke resultaat van uw E-peil en de overige eisen.